Visionen for Sustainable Bio Solutions er at blive ledende indenfor biogasindustrien i Danmark samt at investere i andre danske vedvarende energiprocesser. SBS ønsker et tæt samarbejde med lokale så vi fælles kan bidrage til en bæredygtig fremtid.

SBS Kliplev

SBS Kliplev vagt-telefon

+45 92 82 97 59

Udryknings-enhed (lugt)

+45 27 52 01 71

Henvendelser vedr. transport og landbrugsrelateret

Stefanie Hanquist Jensen

(P.t. på barsel)

+45 29 85 58 67

Henvendelser vedr. prøver og landbrugsrelateret

Gerco Klein Wassink

+45 24 92 95 91

Proces og ESG Koordinator

Karina Thams

kt@sbskliplev.dk

+45 28 49 01 98

Commercial Manager

Fannar Ôrn Thordarson

ft@sbskliplev.dk

+45 22 17 24 54

Henvendelser vedr. transport og landbrugsrelateret

Svend Åge Pedersen

+45 44 16 31 93

Direktør

Lars Byberg

+45 29 63 54 44

Sådan leverer du biomasse når du ankommer til SBS Kliplev

Sådan foregår prøvetagningsprocessen

Hvem er vi

Sustainable Bio Solutions har forpligtet sig til at udvikle sin første store danske biogasanlæg i Aabenraa som vil blive bygget og driftet af Bigadan, der har udviklet nogle af de største biogasanlæg i landet.

Hudson investerer i globale bæredygtige projekter, herunder i grøn energi, vedvarende energi, elektronik, batterilagring, netinfrastruktur
SBS-Kliplev biogas anlægget

Om PRojektet

Sustainable Bio Solutions er ejer og udvikler SBS-Kliplev biogas anlægget. Siden vi har overtaget projektet har vi i SBS udviklet designet, underskrevet en kontrakt med DGD for nettilslutning og indgået en aftale med Bigadan om at være total-entreprenør.

Lars Byberg er adm. direktør med ansvar for den daglige projektledelse, logistik og drift mm.

Alle der er interesserede i at levere gylle, dybstrøelse eller anden biomasse til anlægget er meget velkomne til at kontakte os på mail eller ringe til Lars Byberg.

Landmands-aftaler med Kliplev-biogas er klar og vi er godt på vej

Nu kan landmænd indgå en helt konkret leverandøraftale med biogasselskabet i Kliplev

Biogasselskabet i Kliplev.
biogasanlæg i Kliplev syd for Aabenraa.

Landmænd får nu mulighed for at lave en aftale om leverancer af gylle og dybstrøelse til det nye biogasanlæg i Kliplev syd for Aabenraa.

Adm. direktør Lars Byberg, SBS Kliplev, oplyser, at selskabet har forhandlet leverandøraftalerne på plads med leverandørforeningen, og betingelserne ligger fast.

Forleden blev aftalerne præsenteret, og formand for leverandørforeningen, kvægbruger Lorens Peter Jørgensen, Varnæs, underskrev.

Samarbejde er centralt

Med leverandøraftalerne er biogasanlægget endnu et skridt på vej mod at blive en realitet. Lars Byberg understreger, at uden leverandører, ingen biogasanlæg, og derfor er han meget glad for, at det er lykkedes at forhandle sig frem til en løsning med leverandørforeningen. Aftalen skal nu omsættes til individuel afvejning af effekten på næringsstof, transport, lagerkapacitet, forbedret klimaregnskab m.m., hvilket for anlæg i drift har ført til ventelister.

biogasanlægget
landmand og køer

Godt med flere muligheder

Lorens Peter Jørgensen glæder sig over aftalen:

”Jeg synes, det er fint at vi har flere anlæg i Sønderjylland, så der er nogle at vælge imellem for os landmænd, og så vi kan sammenligne vilkårene. Vi har indgået en god og solid aftale med SBS. Den giver en god gevinst for mig som landmand, og det er vigtigt, at vi som leverandører er tilfredse med vilkårene. Aftalen betyder, at jeg her får betaling i stedet for at lave indskud. I princippet låner jeg gyllen til anlægget og får en forbedret gødningsværdi og en tørstofbonus for min gylle,” siger Lorens Peter Jørgensen.

Fakta

Leverandøraftalen siger blandt andet:

Husdyrgødning

Husdyrgødning

SBS modtager husdyrgødning

Gratis transport​

Gratis transport

Gratis transport af husdyrgødning til og fra biogasanlægget indenfor en afstand på 25 km

Fakta om biogasanlægget i Kliplev:

Investor

Investor

Investor er Sustainable Bio Solutions, som er et partnerskab med det formål at investere i biogas og andre grønne energiteknologier i Danmark

Motorvejsafkørslen

Motorvejsafkørslen

Bygges tæt ved motorvejsafkørslen

Det danske selskab​

Det danske selskab

Bygges af det danske selskab Bigadan, som har stået for 40 anlæg

Fuld produktion​

Fuld produktion

Klar til fuld produktion i 2022 – kan producere 41 mio. kubikmeter metan om året

Naturgasnettet

Naturgasnettet

Gassen opgraderes og sendes direkte i naturgasnettet

Økologisk linje​

Økologisk linje

Anlægget får en økologisk linje og to konventionelle linjer

SBS Fodboldhold U10

I SBS glæder vi os til, at U10 Lundtoft IF fodbold “giver den fuld gas”

Projekt Direktør Lars Byberg, SBS Kliplev, og kvægbruger Lorens Peter

Foto: Adm. Direktør Lars Byberg, SBS Kliplev, og kvægbruger Lorens Peter Jørgensen, Varnæs, underskriver leverandøraftalen.

Yderligere oplysninger:

tel: 2963 5444

lbyberg@sustainablebiosolutions.com

Lars Byberg

Adm. Direktør

til Landmænd

Alle lokale husdyrproducenter opforderes til at samarbejde med SBS Kliplev om levering af husdyrgødning. Kontakt os nu eller tilmeld dig nedenfor.

Kontakt oS

Hjerneshøjvej 10 (tidligere 6)

Aabenraa, 6200

+45 29 63 54 44

info@sbskliplev.dk

Alle rettigheder er forbeholdt SBS Kliplev