Visionen for Sustainable Bio Solutions er at blive ledende indenfor biogasindustrien i Danmark samt at investere i andre danske vedvarende energiprocesser. SBS ønsker et tæt samarbejde med lokale så vi fælles kan bidrage til en bæredygtig fremtid.

SBS Kliplev

SBS Kliplev vagt-telefon

+45 92 82 97 59

Udryknings-enhed (lugt)

+45 27 52 01 71

Transport og landbrugsprodukter

Stefanie Hanquist Jensen

+45 44 14 15 67

Leverandør-kontakt og transport vedr. landbrug

Jacob Solkær Hougaard

+45 44 14 36 39

Henvendelser vedr. transport

Svend Åge Pedersen

+45 44 16 31 93

Direktør

Lars Byberg

+45 29 63 54 44

Sådan leverer du biomasse når du ankommer til SBS Kliplev

Sådan foregår prøvetagningsprocessen

Hvem er vi

Sustainable Bio Solutions har forpligtet sig til at udvikle sin første store danske biogasanlæg i Aabenraa som vil blive bygget og driftet af Bigadan, der har udviklet nogle af de største biogasanlæg i landet.

Hudson investerer i globale bæredygtige projekter, herunder i grøn energi, vedvarende energi, elektronik, batterilagring, netinfrastruktur
SBS-Kliplev biogas anlægget

Om PRojektet

Sustainable Bio Solutions er ejer og udvikler SBS-Kliplev biogas anlægget. Siden vi har overtaget projektet har vi i SBS udviklet designet, underskrevet en kontrakt med DGD for nettilslutning og indgået en aftale med Bigadan om at være total-entreprenør.

Lars Byberg er adm. direktør med ansvar for den daglige projektledelse, logistik og drift mm.

Alle der er interesserede i at levere gylle, dybstrøelse eller anden biomasse til anlægget er meget velkomne til at kontakte os på mail eller ringe til Lars Byberg.

Projekt ”Grønne proteiner”

LandboSyd, Sustainable Bio Solutions Aabenraa K/S, Brdr. Ewers A/S, Langelund ApS, GEA Westfalia Separator DK A/S og landmand Claus Fink Jørgensen gået sammen om at lave en undersøgelse og vurdering af potentialet for at etablere et anlæg til grøn bioraffinering i det sønderjyske, hvis primære formål er at producere grønt protein til foder til én-mavede dyr. Projektet modtager tilskud under Landdistriktsprogrammet 2014-2022. Undersøgelsen munder ud i en projektmodningsrapport.

 

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_da

 

 

 

 

Samarbejde er centralt

Lars Byberg understreger, at uden leverandører, ingen biogasanlæg, og derfor er han meget glad for, at det er lykkedes at forhandle sig frem til en løsning med leverandørforeningen. Aftalen omsættes til individuel afvejning af effekten på næringsstof, transport, lagerkapacitet, forbedret klimaregnskab m.m., hvilket for anlæg i drift har ført til ventelister.

biogasanlægget
landmand og køer

Godt med flere muligheder

Lorens Peter Jørgensen glæder sig over aftalen:

”Jeg synes, det er fint at vi har flere anlæg i Sønderjylland, så der er nogle at vælge imellem for os landmænd, og så vi kan sammenligne vilkårene. Vi har indgået en god og solid aftale med SBS. Den giver en god gevinst for mig som landmand, og det er vigtigt, at vi som leverandører er tilfredse med vilkårene. Aftalen betyder, at jeg her får betaling i stedet for at lave indskud. I princippet låner jeg gyllen til anlægget og får en forbedret gødningsværdi og en tørstofbonus for min gylle,” siger Lorens Peter Jørgensen.

Fakta

Leverandøraftalen siger blandt andet:

Husdyrgødning

Husdyrgødning

SBS modtager husdyrgødning

Gratis transport​

Gratis transport

Gratis transport af husdyrgødning til og fra biogasanlægget indenfor en afstand på 25 km

Fakta om biogasanlægget i Kliplev:

Investor

Investor

Investor er Sustainable Bio Solutions, som er et partnerskab med det formål at investere i biogas og andre grønne energiteknologier i Danmark

Motorvejsafkørslen

Motorvejsafkørslen

Bygges tæt ved motorvejsafkørslen

Det danske selskab​

Det danske selskab

Bygges af det danske selskab Bigadan, som har stået for 40 anlæg

Fuld produktion​

Fuld produktion

Klar til fuld produktion i 2022 – kan producere 41 mio. kubikmeter metan om året

Naturgasnettet

Naturgasnettet

Gassen opgraderes og sendes direkte i naturgasnettet

Økologisk linje​

Økologisk linje

Anlægget har en økologisk egnet linje og to konventionelle linjer

SBS Fodboldhold U10

I SBS glæder vi os til, at U10 Lundtoft IF fodbold “giver den fuld gas”

Projekt Direktør Lars Byberg, SBS Kliplev, og kvægbruger Lorens Peter

Foto: Adm. Direktør Lars Byberg, SBS Kliplev, og kvægbruger Lorens Peter Jørgensen, Varnæs, underskriver leverandøraftalen.

Lars Byberg

Adm. Direktør

Kontakt oS

Hjerneshøjvej 10 (tidligere 6)

Aabenraa, 6200

info@sbskliplev.dk

Alle rettigheder er forbeholdt SBS Kliplev